نام سرور آی پی سرور نام هاست مپ سرور بازیکنان
ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺑﮑﺲ | Match Mode 195.114.8.186:19000 @Persian_Bax_CH | ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺑﮑﺲ cs_italy_tactik2 38 / 55
ﭘﺎﺑﻠﯿﮏ ﺑﺎﺯﺍﻥ 195.114.8.190:26000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 37 / 50
● ﺳﻮﺭﺱ ﺑﺎﺯﺍﻥ 195.114.8.188:33000 DeepNET | ﺩﯾﭗ ﻧﺖ de_dust2 26 / 41
ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺑﮑﺲ ﭘﺎﺑﻠﯿﮏ 195.114.8.186:24000 @Persian_Bax_CH | ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺑﮑﺲ awp_lego_2010_new 25 / 55
.: 0102 ﺩﻭﺳﯿﺐ ﺑﮑﺲ :. 195.114.8.189:27015 ·.·★ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﮑﺲ ★·.· de_dust2 18 / 55
ﭘﺎﺑﻠﯿﮏ ﺳﻮﺭﺱ 195.114.8.188:28000 DeepNET | ﺩﯾﭗ ﻧﺖ de_dust2 17 / 50
Xili | Match Is Running ... 185.236.36.62:22000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_cache_csgo 14 / 25
[ ﻣﭻ | ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎﻥ ] [11 MB] 185.141.107.139:12000 ミ ★ BOMB DEFUSE ★ 彡 de_dust2 9 / 64
[ ﻓﺎﻥ | ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎﻥ ] [11 MB] 185.141.107.139:14000 ミ ★ BOMB DEFUSE ★ 彡 de_dust2 9 / 64
[ ﭘﺎﺑﻠﻴﮏ | ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎﻥ ] [11 MB] 185.141.107.139:11000 ミ ★ BOMB DEFUSE ★ 彡 de_dust2 6 / 32
ﺳﯽ ﺍﺱ ﺑﺎﺯﺍﻥ 195.114.8.188:20000 DeepNET | ﺩﯾﭗ ﻧﺖ de_dust2 6 / 42
[ ﺯﺍﻣﺒﻰ | ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎﻥ ] [20 MB] 185.141.107.139:13000 ミ ★ ZOMBIE BASE BUILDER ★ 彡 zbb_neverborn_v1a 6 / 64
[ ﻟﯿﮓ | ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎﻥ ] [11 MB] 185.141.107.139:15000 ミ ★ BOMB DEFUSE ★ 彡 de_dust2 6 / 64
PBX Match 195.114.8.186:15000 @Persian_Bax_CH | ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺑﮑﺲ $2000$ 1 / 19
Friends 185.236.36.62:12000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس $2000$ 1 / 25
.: ﺩﻭﺳﯿﺐ ﻣﭻ ﺑﺎﺯﺍﻥ :. 195.114.8.189:14000 ·.·★ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﮑﺲ ★·.· de_dust2 0 / 50
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ##### ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ 193.141.126.193:14000 .:: GladiatorTeam ::. - -
♚ﻡﺍﺮــــــــــﻣﺎـــــــــــﺑ♚ 185.213.167.55:14000 .:: GladiatorTeam ::. - -