نام سرور آی پی سرور نام هاست مپ سرور بازیکنان
.:2010:. ﺩﻭﺳﯿﺐ ﺑﮑﺲ 185.236.36.62:15000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 44 / 55
ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺑﮑﺲ | Match Mode 185.236.36.61:19000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس cs_assault2_goban 32 / 64
ﭘﺎﺑﻠﯿﮏ ﺑﺎﺯﺍﻥ 185.236.36.61:26000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 28 / 55
▂▃▅▇█▓▒░ ﺑﻜﺲ ﺍﻳﺮﺍ ﻧﻴﺎﻥ ░▒▓█▇▅▃▂ 45.81.16.42:27000 ﺳﺮﻭﺭ ﻓﺎﻥ [allmod] de_rats_cuisine 25 / 64
ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺑﮑﺲ ﭘﺎﺑﻠﯿﮏ 185.236.36.62:24000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 22 / 55
ViTaLiTy | Match Mode 185.236.36.62:2000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_mirage_csgo 12 / 25
Death Breath | ﻧﻔﺲ ﻣﺮﮒ 185.236.36.62:28000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 12 / 33
* ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻲ ﺍﺱ ﺍﺱ * 185.236.36.61:35000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 12 / 27
**** ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﯽ ﻣﺮﺯ **** 185.236.36.62:35000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 12 / 31
Friends | Match Is Running ... 185.236.36.62:12000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_inferno 12 / 25
(TOrn To) ﺗﻮﺭﻧﺘﻮ | Match Mode 185.236.36.62:23000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_mirage_csgo 11 / 25
◥ᖫßãđ༒ßóÿᖭ◤ 185.236.36.61:27015 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس awp_lego_2010_new 9 / 33
[PR] ﭘﺎﺭﺱ ﺭﻧﺠﺮ 185.236.36.62:28015 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 9 / 33
MASHHAD CS | ﻣﺸﻬﺪ ﺳﯽ ﺍﺱ 185.236.36.62:36000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 9 / 31
Unnamed 185.236.36.61:44222 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 8 / 24
ﻓﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ 185.236.36.61:11000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2_unlimited 8 / 25
^IRAN GAME^ 185.236.36.61:28000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 8 / 21
[ ﻣﭻ | ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎﻥ ] [11 MB] 185.141.107.139:12000 ミ ★ BOMB DEFUSE ★ 彡 de_dust2 7 / 64
[ ﭘﺎﺭﺱ | ﺍﯾﺮﺍﻥ ] 185.236.36.62:27000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 6 / 36
ﺍﯾﺮﺍﻥ 185.236.36.61:38000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_tides 6 / 45
E[V]IL GENIUSES 185.236.36.62:18000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 4 / 24
azarshahr - ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ 185.236.36.62:38000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 4 / 21
۩ ﺯﺍﻣﺒﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ۩ [zombi] Irzm Server[6mb][dl] 45.81.16.43:28000 ﺯﺍﻣﺒﻲ [zombi][6mb] ze_elevator_escape_v4 4 / 32
. : : : <•••> ﮔﻮﺩﺍﻝ ﻓﺎﻥ <•••> : : : . 185.236.36.61:15000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 4 / 26
squid Game | ﺑﺎﺯﯼ ﻣﺮﮐﺐ 185.236.36.61:49000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 3 / 25
Ba Refigham 185.236.36.61:21000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 3 / 19
RABAT 185.236.36.61:59000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 3 / 19
SourcBazan | ﺳﻮﺭﺱ ﺑﺎﺯﺍﻥ 185.236.36.62:42000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 3 / 33
Friends 185.236.36.62:39000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 19
ExTreMe TeaM 185.236.36.61:31000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 21
.: ﻣﭻ ﺑﺎﺯﺍﻥ :. ﺐﯿﺳﻭﺩ‎ 185.236.36.62:14000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 19
GSM Guys 185.236.36.61:23000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 19
DarkNess Css | ﺩﺍﺭﮐﻨﺲ ﺳﯽ ﺍﺱ ﺍﺱ 185.236.36.61:55000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 19
P$¥ĈĦØĿØǤĪĈÂĿ 185.236.36.62:48000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 27
FraG ExecuTors #TeaM 185.236.36.62:58000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 21
DeathMatch ﭘﺎﺑﻠﯿﮏ 185.236.36.61:27000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2_unlimited 1 / 33
drugs 185.236.36.62:11000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 19
Red Cross Team 185.236.36.62:26000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس $2000$ 1 / 19
BUMS:CS 185.236.36.61:47000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 21
ﭘﺎﺑﻠﯿﮏ ﺑﺎﺯﺍﻥ ﻣﭻ 185.236.36.61:34000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 46
SourcBazan mach | ﺳﻮﺭﺱ ﺑﺎﺯﺍﻥ ﻣﭻ 185.236.36.61:31500 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 19
OcTaVeGaminG 185.236.36.62:25000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 33
The Evil King | ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺷﯿﻄﺎﻥ 185.236.36.61:51500 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 24
Bax Css | Public 185.2.15.92:27025 .:: TehranGaming | ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ::. de_dust2 1 / 18
PRBX Match 185.236.36.62:27016 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 19
God Father 185.236.36.62:59000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 21
The VenDetta 185.236.36.61:44000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 19
| IBroTheRs Family | 185.236.36.61:57000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 24
Arthur | ﺍﺭﺗﻮﺭ 185.236.36.61:12000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 27
EY7 185.236.36.61:32500 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 25
Khombe 185.236.36.61:39000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 19
OLD.BAX 185.236.36.61:25000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 19
dmv public 185.236.36.62:37000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 21
Gc BaX [GodChamPioN] 185.236.36.61:63000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 24
Hashashion 185.236.36.62:57000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 19
Defiance Squad 185.236.36.61:43000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 21
RedLine 185.236.36.61:14000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 21
‌bostan 185.236.36.61:58000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 19
ﭘﺮﺷﯿﻦ ﭘﺎﺑﻠﯿﮏ 185.236.36.61:29000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 0 / 33
Ma BaHaLa 185.236.36.62:56000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 0 / 19
nadedastemon2 185.236.36.62:33000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 0 / 17
Drill BaZi Public 185.236.36.62:32000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 0 / 19
Ma 5 Nafar 185.236.36.62:19000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 0 / 19
ﻣﭻ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ 185.236.36.61:54000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 0 / 19
yashar 185.236.36.61:32000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 0 / 24
BAX MAFIA 185.236.36.62:49000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 0 / 19
ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﮔﻤﻨﺎﻡ 185.236.36.62:45000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 0 / 28
BeST GaminG 185.236.36.61:24000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 0 / 17
BEIN_SPORT | Public 185.2.15.92:27100 .:: TehranGaming | ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ::. - -
Tehrangaming 185.2.15.92:27015 .:: TehranGaming | ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ::. - -
STARK TEAM 185.236.36.62:27015 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس - -